Galeria Jáma 10

  • 18.00–24.00

Galeria Jáma 10 jest galerą non-profit administrowaną przez z. s. Galerie Michał. Jej domeną są wystawy  współczesnej sztuki czeskiej i zagranicznej. Prezentuje projekty przede wszystkim młodych artystów, malarstwo, instalacje, objekty i nowa media. W czasie Ostrawskiej Nocy Muzeów będzie wystawa wg programu wzbogacona o projekcję videoartu z kręgu artystów galerii.

Prezesem Towarzystwa jest Jiří Surůvka, osobą zarządzającą Jiří Kuděla, członkami Aleš Hudeček i Markéta Hermannowa. Z galerią współpracuje i Jiří Martuška, Barbora Mikudowa, Lili Skylarck, i inni.

 

Galeria w minionym roku przeprowadziła się z ul. Nádražní na ul.Přívozską 22.

Kontakt

Galerie Jáma 10, Přívozská 22,
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
Facebook: Jáma 10 Gallery
T +420 724 855 967