Cooltour

  • 17.00–24.00
    Garden Chill

Z důvodu špatného počasí se dnešní program na zahrádce Cooltour ruší.

Kontakt:

Cooltour Ostrava, Černá louka 3188,
Moravská Ostrava
cooltour@cooltourova.cz
www.cooltourova.cz

T +420 552 303 020