TyfloCentrum Ostrava, o. p. s.

tyflocentrum

  • 18.00–23.00
    Život ve tmě

V TyfloCentru Ostrava vám ukážeme Život ve tmě aneb s jakými překážkami se musí nevidomí potýkat při přípravě jídla, výběru oblečení či cestě do práce. Také si můžete zastřílet ze zvukové pistole a na Pichtově psacím stroji vyťukat své jméno braillským písmem. Začátky prohlídek každou celou hodinu. Poslední vstup ve 22 hodin. Nutná rezervace na webu www.ostravskamuzejninoc.cz.

TyfloCentrum Ostrava, o. p. s.
náměstí Msgre Šrámka 1760/4
702 00 Ostrava
E-mail: posta@tyflocentrum-ova.cz
Web: www.tyflocentrum-ova.cz
T +420 596 783 073