Dopravní podnik Ostrava a. s., dílny Martinovdpo_logo_2013

Dopravní podnik Ostrava již tradičně zpřístupní pro Ostravskou muzejní noc místo deponace většiny historických tramvají, které se nacházejí v Areálu dílen DP Ostrava v Martinově. Při této příležitosti však budou vystaveny i další historické dopravní prostředky a tematické předměty ze sbírky městského dopravce.

  • 16.00–23.00
    Zpřístupnění depozitáře
    Pro návštěvníky Ostravské muzejní noci bude od tramvajové zastávky Dílny DP Ostrava k místu, kde budou vystavena historická vozidla dopravního podniku (v Areálu dílny Martinov), jezdit nízkopodlažní tramvaj.

Pěší průchod areálem nebude možný.
Jízdy historických vozidel v roce 2017:

15. 7., 29. 7., 19. 8. Prázdninové jízdy historickými vozidly z centra Ostravy k ZOO
9. 9. Den otevřených dveří s doprovodným programem v areálu vozovny trolejbusů a vyhlídkové jízdy Ostravou u příležitosti 65 let trolejbusů v Ostravě
23. 9. Den železnice – vyhlídkové jízdy historickými tramvajemi centrem města
2. 12. okružní jízdy historickými tramvajemi s čertem a Mikulášem

Kontakt

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Martinovská 3293/40
723 00 Ostrava-Martinov
dpored@dpo.cz
www.dpo.cz
T +420 597 401 140