Slezská lilie

Slezská lilie je mezinárodní křesťanský festival současné hudby, jehož cílem je vytvářet klidnou atmosféru lidské sounáležitosti a snažit se pomáhat překonávat bariéry společenských předsudků nejen pomocí hudby.

Před Katedrálou Božského Spasitele (nám. Msgre Šrámka)

 • 17.00–17.45
  Fusion Lite
 • 19.00–19.45
  Ostrava zpívá gospel
 • 20.30–22.00
  Christafari (USA)

V Katedrále Božského Spasitele

 • 19.45–20.30
  Lenka Dusilová
 • 22.00–22.45
  Voxel

V kostele sv. Václava (Kostelní náměstí)

 • 15.30–16.30 a 17.30–18.30
  Zbigniew Czendlik
 • 16.30–17.30
  Roman Dostál & Slávek Klecandr
 • 18.30–19.00
  Ellen Makumbirofa

Kontakt

Festival Slezská lilie, Katedrála Božského Spasitele na náměstí Msgre Šrámka,
Kostel svatého Václava na Kostelním
náměstí, Ostrava
www.slezskalilie.cz

info@slezskalilie.cz

T +420 608 972 908